Dr. György Antal
Nyomtatás E-mail

 Dr. György Antal 1949.12.03-án Sándorfalván született. Édesapja képzett zenész, édesanyja konzervgyári szakmunkás. Két fiútestvérével boldog gyermekkora volt. A család 1955-ben költözött Algyőre.


Tanulmányait az Algyői Általános Iskolában kezdte, majd a Szegedi JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban érettségizett. Tanulmányait folytatta a Szarvasi Tessedik Sámuel Főiskola nappali tagozatán, ahol öntözéses és meliorációs üzemmérnöki diplomát szerzett. 1975. évben felvételt nyert a DATE levelező növénytermesztési szakára, melynek sikeres befejezése után okleveles agrármérnöki oklevelet kapott.


Első munkahelye a Nagyfai Célgazdaság volt, ahol öntöző és meliorációs mérnökként dolgozott több mint nyolc évig. Ezt követte a Tápéi Tiszatáj Tsz. Itt növénytermesztési főágazatvezetőként tevékenykedett.


1983-ban került a Szegedi kendertermesztési Rendszerhez, ahol először került kapcsolatba a kenderrel. Itt kezdte el megfigyeléseit, kísérleteit. 1984-ben kezdte el kenderkísérleteit a Székkutasi Fajtakísérleti Állomáson. A DATE keretein belül öt év szorgos munka eredményeként 1989. évben egyetemi doktori címet szerzett. A doktori disszertációjának tárgya ill. címe „A műtrágyák hatása a rostkender termésére és a rostok minőségére”.


1986- ban saját céget alapított, ahol folytatta megkezdett tudományos kísérleteit. A Kft. fő tevékenységi köre a rostkender-termesztés, -termeltetés ill. rostkender betakarítógép és alkatrészeinek importja, és azok kereskedelme volt. Szakmai hozzáértésével, emberi magatartásával felvirágoztatta a céget. Tudományos körökben is szép sikereket ért el. Kiváló neves tudósemberekkel dolgozott együtt (Dr. Bócsa Iván, Dr. Soós József, Iványiné Dr. Gergely Ildikó), országosan elismert szakemberré vált. Éveken keresztül az FM külsős munkatársa volt, mint szakértő. Előadásokat tartott nemcsak belföldön, hanem külföldön is. Számos konferencia résztvevője volt, tudományos folyóiratokban jelentek meg cikkei.

Az 1990-es évek vége felé a kendergyárak hanyatlásnak indultak, likviditási gondokkal küszködtek, így a Kft is nehéz helyzetbe került. Kereskedelmét kiterjesztette kenderkötélre ill. kenderzsinegre.


2004. évtől kezdett el kendervetőmag nemesítéssel foglalkozni. Új fajtákat hozott létre, melyekre nagyon büszke volt. Hazai tájfajtából szelektálta és ismertette el a Tiborszállási kétlaki fajtát. A nagyobb magtermés érdekében a Tiborszállási felhasználásával előállította a Tisza kenderhibridet.


A piaci viszonyok továbbromlása miatt a Kft. sorsa is nehezebbre fordult, új tevékenységi köre a vetőmagvak forgalmazása lett. A kenderfajták fenntartása, kereskedelme területén került kapcsolatba az Agromag Kft.-vel. Olyan egyezséget kötöttek, hogy az Agromag felkarolja a kenderfajtákat, fenntartja a vetőmagelőállításukat és megpróbál piacot keresni rájuk. Eközben ő szaktanáccsal látja el a kendertermelőket, és területi képviselőként, mint vetőmag értékesítő munkatárs dolgozik a cégnek. Kukorica, napraforgó, szója és őszi kalászosok vetőmagját értékesítette. Néhány év leforgása alatt az egyik legsikeresebb értékesítő lett, stabil, megbízható partnerkört alakított ki magának. Az együttműködés mind a partnereknek, mind az Agromagnak, mind György Antalnak sikereket hozott.


A kereskedelmi tevékenység mind anyagi, mind erkölcsi elismerést hozott számára, melyre szüksége is volt, mert az általa oly nagyon kedvelt kender termesztésének feléledését már nem élhette meg. Még 2012-ben is új kenderbetakarítási technikán elmélkedett és partnereket szerzett az új technológia kipróbálására. Már nagy betegen érte a hír, hogy Csehországban, Antal névre keresztelt fajtáját regisztrálták.


1975.évben kötött házasságot Vőneki Etelkával, 38 boldog évet töltöttek együtt. Három gyermekük született, Melinda, Antal és Péter. Kiváló férj és édesapa volt.


Sajnos 2013. július 29-én elment egy nagyszerű, pótolhatatlan EMBER.