Salonta

FAO 360

Koraiságának ellenére kiemelkedő termőképességű,ideális vízleadású hibrid.

Őszi búza elé vethető, korai lófogú kukorica. Termőképessége és vízleadása a legjobbak között van a korai éréscsoportban. Kezdeti fejlődése intenzív. Túlérésben is kiváló a szárszilárdsága. Szép, végigtermékenyült, egyforma csöveket hoz, közel azonos magasságban. A csövek kiemelkedő szem-csutka aránnyal rendelkeznek, ezért általában többet terem, mint amennyit mutat magából. Csőpenész ellenállósága jó. Intenzív viszonyok között hajlamos a kétcsövűségre. Átlagos növénymagassága miatt viszonylag kevés szármaradványt kell bedolgozni. Kísérleteink tanúsága szerint 2015-ben legjövedelmezőbb hibridünk. 2016-ban a bemutatósorainkban a legjobb országos átlagtermést érte el. Legnagyobb termése Somogyszilben volt 14,62 t/ha-ral. 2018-ban a kisparcellás kísérleteinkben az egyik legjobb átlagos nedvességtartalommal takarítottuk be. Hajdúböszörményben 14,6 t/ha termésátlag mellett 13,6%-os nedvességet produkált.

Javasolt tőszám: termőhelytől függően 60 000 – 70 000 tő/ha.