Fibrol

korai

NINCS KÉSZLETEN!

Elismerés éve: 2006
Származás: egy kompolti egylaki törzs magas olajtartalomra történő szelekciójával létrehozott fajta
Termesztési típus: magas olajtartalmú magkender, kettős hasznosítású
Ivari típus: egylaki
Tenyészidő: korai, középkorai

Gazdasági értéke: korai tenyészidejű, Magyarországon az első egylaki szabad-megporzású, Közép-Európában pedig az első olajhasznú kenderfajta. Olajtartalma 33 35% közötti, és ezzel jelenleg az egyik legmagasabb olajtartalmú fajta a világon.

Leírása: Alacsonyabb fajtákhoz tartozik, ezért kombájnnal is aratható, főleg ha csak május elején-közepén vetjük el. A tenyészterülettől függően 220-250 cm a kórómagassága. Középkorai tenyészidejű: keléstől számítva 120-130 napra magérett. Az átlagos magtermése 0,8-0,9 t/ha. Az egylaki és hímivarú növények aránya csökken a szaporítási fokok csökkentésével: míg a szuperelit állomány 1-3% hímkendert tartalmaz, addig az I. fokú, illetve a II. fokú szaporításban a 10-15% sem ritka. Az ezermagtömege 14,5 16,5 g között alakul. THC-tartalma alacsony (0,1% alatti).

Agrotechnikai javaslatok: Minden talajon jól termeszthető, kivéve a futóhomokot és az alacsony fekvésű szikes talajokat.

A hagyományos magkender állományokat 75cm sor- és 23-25 tőtávolságban vetjük. Fibrol esetében ilyenkor 1,8-2 kg vetőmag elegendő. A preemergens gyomírtószer használata ajánlott, hogy a növények kezdeti fejlődése zavartalan legyen. Az egyszikű gyomírtószert az állomány gyomosságától függően már a 2-3 leveles állapotban ki kell juttatni, hogy a kézi kapálás is időben történjen. Ellenkező esetben a növények nyúlánkak, nem ágazódnak el, és ennek következtében lényegesen csökken a magtermés is. Az aratást 50%-os érésben kell elvégezni, és a kúpokban 2-3 hétig még utóérleljük a magot.

A kettőshasznosítású termesztéshez 24-30 cm sortávolságra vetjük 25-30 kg-os vetőmagnormával. A preemergens gyomirtást legkésőbb a vetés utáni harmadik napig el kell végezni, de a jól elmunkált gyommentes talajon ez el is maradhat. A kombájnnal való aratás előtt lombtalanítani kell az állományt.