Évindító rendezvény 2013
Nyomtatás E-mail


2013. január 17-én ismét megrendezésre került az Agromag Kft. által szervezett évindító rendezvény. A szokásokhoz híven idén is Mátrai Pál ügyvezető nyitotta a rendezvényt, és beszédében ismertette a 2012-es év eredményeit, sikereit, nehézségeit, majd kitért a 2013-as év együttműködési lehetőségeire. A cég 2012-ben növelni tudta napraforgó előállító partnergazdaságainak számát és a termeltetés területe megközelítette a 3000 ha-t. Ezzel párhuzamosan a feldolgozás is megnövekedett, a cég a telekgerendási vetőmagüzemben újabb raktárkapacitás-bővítést és technológiai fejlesztést hajtott végre. Mátrai Pál beszédében felhívta a figyelmet, hogy minden évben problémát jelent a vetőmag előállításhoz szükséges terület biztosítása az izolációs távolságok miatt, miközben a vetőmagot termeltető cégek évről évre növelnék igényeiket. A megnövekedett árunapraforgó termelés miatt egyre nehezebb kihelyezni a napraforgóvetőmag-előállítást, azoknak a gazdáknak is nehézséget okoz, akik évek óta előállító partnereink. Számukra megoldást nyújthat a földcserével kapcsolatos jelenlegi túlzott bürokratikus eljárás leegyszerűsítése.


A jelenleg a parlament előtt fekvő és nyilvános vitára bocsátott földtörvény tervezetnek változatlan formában történő elfogadása katasztrofális hatással lenne a többéves vetésforgót és nagy izolációs távolságot követelő növények, köztük a napraforgó vetőmag-előállítására. Miközben az országban a napraforgó-termelés és a napraforgóvetőmag-termelés nagyságrendje egyaránt történelmi csúcsot döntött, és a világ élvonalába kerültünk, az éven belüli földcsere tiltása a vetőmagtermelést csaknem teljesen ellehetetlenítené.  Ezért hívtunk meg olyan előadót, aki a témában jártas, és el tudja nekünk mondani, hogy mi jelen pillanatban evvel a témával kapcsolatban a törvényalkotók véleménye. Dr. Mikó Zoltán címzetes egyetemi docenstől vártuk a válaszokat az előadásában, aki a termőföld forgalmazási rendjére vonatkozó új szabályozási tervezetről tartott előadást.

  


Mikó úr megvilágította a földtörvény megalkotása szükségességét és bonyolultságát, kitért a várható előnyeire. A földcserével kapcsolatos módosító javaslatot is ismertette, mely a jelenlévő termelők hozzászólásaiból úgy tűnt, hogy kedvező, és mi magunk is úgy látjuk, hogy kívánatos és előnyös lenne az elfogadása. A javaslat lényege, hogy vetésforgó betartása, szigetelési távolság biztosítása vagy egyéb igen indokolt esetekben az éven belüli földcserére lehetőség legyen, méghozzá könnyített adminisztrációval. Rendezvényünkön Pótsa Zsófia, a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és -Kereskedők Szövetsége főtitkára idén is ismertette a résztvevőkkel a 2013-as évre vonatkozó gabonapiaci kilátásokat. Mindehhez bemutatta a hazai, EU-s és világpiaci terméseket, készleteket, trendeket, áralakulásokat. A hazai eredményekhez az időjárási szélsőségek adatait is felvázolta. Érdekes momentum volt, amikor a gabonamérleget elemezve kiderült, hogy nagyjából a fordított ÁFA bevezetésével egyidejűleg „többszázezer tonna plusz gabona került a mérlegbe”. A trendeket elemezve a jelenleginél ugyan mérsékeltebb, de a gabonatermesztők számára még igencsak elfogadhatónak vagy jónak tartott árakra lehet számítani.Előadása végén Pótsa Zsófia rávilágított arra, hogy a határidős gabona üzletek veszélybe kerülnek azáltal, hogy rendeletekkel a vis major események kárát a jogalkotó a felvásárlókra kívánja hárítani. Ez a körülmény a folyamatos üzemben érdekelt feldolgozók tervezését és gazdálkodását nagyon megnehezíti, bizonyos esetekben ellehetetleníti. Erre a tényre felhívta Mikó Zoltán úr figyelmét is, aki válaszában arra hivatkozott, hogy a rendeletre azért van szükség, mert az óriási multivállalatok korábban sokszor visszaéltek erőfölényükkel, és eddig a vis major terheiből egyáltalán nem részesültek, azokat egyértelműen a termelőre hárították. Pótsa Zsófia viszontválaszában arra hívta fel a figyelmet, hogy inkább a termelők felelősségérzetét kellene növelni, és tájékoztatással elérni, hogy tisztában legyenek az értékesítési döntésük súlyával, és csak olyan mértékben értékesítsenek határidős piacon, amilyen mértéket teljesíteni is tudnak. Ilyen gondolkodás mellett a termelőnek is megmaradhatna a határidős üzletek biztonsága, és előnye.A Syngenta Kft részéről Tóth János szántóföldi technológus tartott előadást a napraforgó hibridekről és termesztéstechnológiai aktualitásokról. Az előadás elején egy rövid áttekintést kaptunk az áru napraforgó vetésterületének és vetésszerkezetének elmúlt 5 évi változásairól. A továbbiakban az előadó a napraforgó-nemesítés több tényezője közül részletesebben azon agrotechnikai kritériumokat vette sorra, amelyeknek meg kell felelnie a jövő napraforgó hibridjének.

A napraforgó-termesztés során talán a legfontosabb és legkomplexebb döntést igényli az alkalmazott agrotechnika megválasztása. Mindig a tábla tulajdonságainak megfelelően kell dönteni a talajmunkákról, a vetésidőről, a tőszámról, és természetesen ezeket figyelembe véve a hibridről is. Egy-egy példán keresztül ismertetésre került, hogy mennyire fontos a vetésmélység és a kezdeti fejlődési erély. A tőszám változtatásával hogyan tudjuk befolyásolni az érés ütemét, az olajtartalmat és természetesen a termésmennyiséget is. Szó esett arról, hogy a tőszám hogyan befolyásolja a tápanyag hasznosítást. Milyen tényezők befolyásolják az állomány magasságát. A vetésidő helyes megválasztásával mi az, amit nyerünk, és mi az, amit esetleg kockáztatunk egy túl korai vagy túl kései vetés esetén. A különböző talajművelési módokhoz mely hibridek tudnak jobban és kevésbé jól alkalmazkodni. A Syngenta napraforgó hibrid ajánlata a 2013-as évben tovább bővült, így segítve a termelőket abban, hogy az igényeiknek legmegfelelőbb hibridet választhassák.Az Agromag Kft. részéről Mátrai Tibor termékfejlesztő agrármérnök ismertette a cég fajtakínálatát, a fajták 2012-ben elért eredményeit. Kiemelte, hogy 2012. rendkívüli év volt az Agromagnál, mert szinte a teljes vetőmagkészlet elfogyott. Az Agromag indulása óta még nem volt példa arra, hogy a teljes szemes- és silókukorica, valamint minden őszi és tavaszi kalászos vetőmag egyaránt elfogyjon. A szója készleteknek is elkelt a 90%-a. És ha valaki azt gondolná, hogy ez azért volt, mert kevesebb vetőmagunk volt, mint korábban, akkor az téved, mert az őszi árpát kivéve mindenben nőtt az értékesítés az egy évvel korábbihoz képest. Az őszi árpa vetőmagja pedig már augusztus 8-án elfogyott, amire szintén nem volt korábban példa. Azaz lehetőségünk lett volna árpában is növelni az értékesítést, de sajnos elegendő készlet hiányában ezzel nem tudtunk élni.


  


Az előadásban Mátrai Tibor összehasonlította a kukoricatermelés jövedelmezőségét 2004 és 2012 közötti években a bemutatósorok eredményeiből kapott adatok és a terményárak alapján. Ebből az derült ki, hogy egy átlagos kukoricatermelő 2012-ben érte el a legnagyobb nyereséget az EU csatlakozásunk óta. A lényeg azonban az átlagos szón van. Ugyanis rendkívül sok volt a szélsőség. Bőven akadtak, akiknek a termelés igen nagy veszteséget okozott, viszont a nagyon szerencsések extra jövedelemre tehettek szert. Mivel 2012-ben gyenge volt a kukoricavetőmag-termés, ezért az árak a legtöbb fajtatulajdonosnál emelkedtek. Az Agromag is emelt, de az árak még így is kedvezőnek mondhatók, mert a kis mértékű emeléssel is csak a 2009-es szinten álltak be az áraink. Az előadó tájékoztatta a vendégeket, hogy a szélsőséges évjáratban is megbízhatóan teljesítő Agromagos hibridek a megnövekedett kereslet miatt korlátozott mennyiségben rendelhetők. Országosan hibridkukorica vetőmag hiány nem lesz, de bizonyos hibridekből nem jut minden gazdának. Így az Agromag kínálatából is elfogyott az igen népszerű Eric, Shakira és Temes. Már csak a kettős hasznosítású, középérésű Jennifer kapható. Kimondottan nagy csövekkel, jó terméssel, silótermesztés esetén kiemelkedő csőaránnyal rendelkezik.


Az Agromag elsősorban a Maisadour és a Syngenta napraforgó hibridjeit kínálja a termesztőknek, valamint egy étkezési napraforgóval, az NS Colonellel rendelkezik. Ebben a széles kínálatban mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb hibridet, hiszen mind a kísérletek, mind a gyakorlati tapasztalat kiemelkedő eredményeket mutat.


A tavaszi kalászosok közül az árpára nagy volt a kereslet, elkelt. A Natasa tavaszi búzából még van eladó. A fajta kimondottan nagy termőképességű, és különösen a száraz években mutat jobban a konkurens fajtáknál. Új faj a kínálatunkban a tavaszi zab. Ebből is egy különlegességgel sikerült indítani, egy fekete pelyvaszínű zabbal, a Ravennel, mely angolul hollót jelent. 2013-ban még csak magas szaporulati fokú vetőmagunk van belőle.
A kender vetőmagtermesztésről Mátrai Tibor azt mondta, hogy végre volt kedv az előállításhoz. Az időjárás viszont nem kedvezett. Így csak a legjobb és legszerencsésebb termelők értek el jó eredményeket. Sok helyen a virágzás kezdetétől a betakarításig egyetlen milliméter csapadék sem hullott. Ezeken a területeken természetesen a kukorica sem termett jól. Eredmények ebben az évben is születtek, melyek talán előbb-utóbb belendítik a kendertermelést Magyarországon. Ezek a következők: A kézi kétmenetes betakarítást könnyítendő, kendercséplőgép kialakításába kezdtünk. A Start programban sikeres próbát tettünk a bakonszegi önkormányzattal. Több önkormányzat jelezte szándékát a programban. Jó úton halad a kombájnnal aratható alacsony magfajta előállítása. Ez utóbbi jelenleg 2. éves a minősítő fajtakísérletekben, és az idei évben igen jó eredménnyel zárt; és jók voltak az első tapasztalatok a nagyüzemi kísérletben. Ez a fajtajelölt a hagyományos rostkendereknél alacsonyabb, korábbi és viszonylag jól elviselte az aszályt.


A szója kínálat bővülése is biztató az Agromagnál. Az évek óta könnyen értékesíthető Ika mellé újabb harcosok nőttek fel. A későbbi, de rekordterméseket produkáló Atlantic, a korábbi Vita, és a még korábbi Lucija. Ez utóbbi alacsony tőszám mellett is kiemelkedőt produkált, így alkalmas a kukorica sortávra történő vetést használó termesztéstechnológiára.Az elmúlt években igencsak kibővült őszi kalászos fajtakínálatból csak egy-egy fajtát, egy-egy gondolattal emelt ki az előadó. A KH Tas, a KH Viktor és a KH Korsó az elmúlt években is igen jól, helyenként kiemelkedően teljesítettek, mindből vetőmaghiány volt az ősszel. Egy új fajtát indítunk, a KH Kárpátiát, mely egy KH Tas utód, és a kísérleti eredmények szerint még a Tast is felülmúlja, ami nem kis teljesítmény.


Őszi búzában már két szálkás búzával büszkélkedhetünk. Az NS 40S kiemelkedő terméssel és közepes minőséggel, a Corvinus az előbbit megközelítő, helyenként meg is előző terméssel és egy stabil, jó minőséggel rendelkezik. Rekordmennyiséget termő tar búzánk közül kiemelkedik a Babona, minőségben a Federer a győztes. Arany középút a Bonnet, mely termésben és minőségben is megbízható, átlagot meghaladó, de kiemelkedő eredményeket ritkán produkáló fajta. A kínálat tehát teljes, mindenki választhat a területéhez és igényeihez legjobban illő fajtát.


A rendezvény egy finom ebéddel és kötetlen, hasznos és baráti beszélgetésekkel ért véget.